Kandidaadid

Kes on meie kandidaadid?

Meie kandidaadid on tippjuhid, keskastme juhid ja tippspetsialistid.

Mõned neist on hetkel teelahkmel, otsides uusi väljakutseid. Enamik töötab aga praeguse tööandja juures olulistel ametikohtadel, kuid olles avatud mõtlemisega, on nad alati huvitatud tööturu suundumustest ja valmis arutama uusi võimalusi.

Millistest põhimõtetest lähtume kandidaatidega suhtlemisel?

Kohtleme oma kandidaate samade põhimõtete kohaselt nagu oma klientegi – st juhindume konfidentsiaalsusest, delikaatsusest ja vastastikusest austusest. Ehk on see põhjuseks, miks paljudest meie praegustest kandidaatidest saavad edaspidi meie kliendid.

Kasutame suletud andmebaasi, kuhu on juurdepääs ainult meie konsultantidel. Me ei edasta kandidaate puudutavat infot kliendile kunagi enne, kui oleme saanud selleks kandidaadi käest loa.

Miks olla meie kandidaat?

Meie andmebaasiga ühinedes on kandidaadil võimalus osaleda Amropi rahvusvahelistes projektides.

Info Amropi projektide kohta suurendab kandidaatide võimalusi tööturul.

Kuidas Amrop andmebaasiga ühineda?

Lugupeetud KANDIDAAT!

Tõenäoliselt olete juba kursis, et 25. mail 2018 jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679 (“GDPR”). GDPR tõi endaga kaasa mitmed olulised muutused, mis võivad omakorda muuta seda, kuidas me teile teenuseid osutame.

Me püüame küll tagada, et uued nõuded mõjutaks võimalikult vähe meie suhet teiega, ent te võite siiski märgata mõnda muutust. Näiteks sätestab GDPR uued õigused, mille eesmärk on anda teile suurem kontroll oma isikuandmete üle. Me austame neid õigusi ja suhtume tõsiselt teie privaatsusesse. Lugege meie värskendatud privaatsuspoliitikat lisainfo saamiseks neis küsimustes.

Me vajame teie nõusolekut, et saaksime teile teenuseid osutades oma kohustusi täita. Vaadake seetõttu manustatud nõusoleku vorm üle ning täitke ja saatke see meiliaadressile tallinn@amrop.com kinnitamaks, kas te nõustute sellega, et me töötleme teie isikuandmeid nõusoleku vormis loetletud eesmärkidel.

Te ei ole kohustatud nõusolekut andma. Kui otsustate meile oma nõusoleku anda, siis saab selle igal ajal tagasi võtta. Saatke meile lihtsalt vastava palvega meil aadressile tallinn@amrop.com. Kui te nõusolekut ei anna või kui te küll annate nõusoleku, ent võtate selle hiljem tagasi, siis ei saa me teile tõenäoliselt teatud teenuseid (nagu näiteks sobiva tööpakkumise tegemine) osutada. 

GDPR kandidaadi nõusoleku vorm

Soovi korral võib kasutada ka Amropi CV vorme: Amrop CV est või Amrop CV eng

Kui soovite lisainfot või teil tekkis küsimusi, palun edastage need tallinn@amrop.com.

 

Lugupidamisega

Amrop Eesti