Monika Peetson

Partner Tallinn, Eesti monika.peetson@amrop.ee +372 53432015

Monika Peetson alustas tööd Amrop Eesti kontoris partnerina alates aprillist 2019.

Monika ühines juhtiva Big 4 konsultatsioonibürooga Deloitte 1998. aastal ning teenindas finantsteenuste ja mitmetes muudes valdkondades tegutsevaid rahvusvahelisi kliente. Eesti Vabariigi vandeaudiitorina koosnes tema töö erinevate konsultatsiooniprojektide teostamises, juhtides projektimeeskondi eesmärgiga saavutada klientide rahulolu, tehniliselt täpne teostus ning vastavus projektidele seatud kriteeriumitele. Arvestades püstitatud ülesande olulisust, oli suurimaks saavutuseks toimiva struktuurse mänguplaani koostamine, milles inimestel on võimalik välja panna oma parim toetades nende tahet, motivatsiooni ennast ja arendada meeskonda.

Lisaks on ta juhtimiskogemusi kogunud mitmete suuremate projektide kaudu. Tema pagasisse kuulub Deloitte Global tarkvara sisuarendusmeeskonna juhtimine New Yorgis, Euroopa Keskpanga ühtse järelvalvemehhanismi nõudel pankade varade kvaliteedi hindamise projekti teostava rahvusvahelise tiimi juhtimine Eestis, aga ka peatõlgi ning -koolitaja roll Rahandusministeeriumi poolt veetud projektis, millega seadustati rahvusvahelised finantsaruandluse ja auditeerimise standardid. Üks väärtuslikemaid kogemusi on saadud Deloitte Kesk-Euroopa juhtide akadeemiast, kus Monika roll oli saadikuna aidata silmapaistvatel talentidel kujundada oma edasist karjääri. Need erinevad projektid toetavad tema võimekust juhtida rahvusvahelisi ja mitmedimensioonilisi protsesse.

Pärast Deloitte asus Monika tööle Luminor Bank AS-is kontserni finantsosakonna juhina. Selle ametiga käisid kaasas ambitsioonikas nõudmine viia finantsosakonna funktsionaalsus vastavusse panga piiriülesest ühinemisest tulenevate vajadustega. See muuhulgas hõlmas äriprotsesside kujundamist ja arendamist suurema paindlikkuse ning digitaliseerimise suunal.

Monika täiendab jätkuvalt oma teoreetiliste äriteadmiste baasi omandades teist magistrikraadi digitaalse äri valdkonnas Barcelona ülikoolist ning osaledes EBS juhtide arenguprogrammis. Monika on ka Tartu Ülikooli külalislektor.

Monika valdab eesti ja inglise keelt väga heal tasemel, ning vene keelt arusaamise tasandil.